Roční přípravný kurz pro studium na českých vysokých školách / Roční přípravný kurz pro doktorandy

Nabízíme kompletní roční jazykovou přípravu zahraničních studentů pro studium na českých vysokých školách v českém jazyce. V první části kurzu se studenti učí výhradně češtinu, rozvíjejí své komunikační dovednosti, věnují se gramatice a porozumění mluvenému slovu i textu, v druhé části je jazyková výuka zaměřena na konkrétní terminologii a práci s odbornými texty potřebnými pro přijímací zkoušky. Pro studenty, kteří přijedou po začátku kurzu, organizujeme intenzivní doučování, aby se mohli co nejdříve zapojit do skupinového kurzu.

Jsme škola rodinného typu, která preferuje individuální přístup ke studentovi, proto studijní skupinky tvoří maximálně 9 studentů. Kromě výuky připravujeme pro naše studenty i bohatý mimoškolní program, jehož součástí jsou kulturní a sportovní akce, procházky po Praze a výlety do jejího okolí či večerní debatní kroužky, při kterých si studenti mohou procvičit své znalosti českého jazyka v praxi a poznat a pochopit české reálie.

Našim studentům pomáháme s vyřizováním všech potřebných záležitostí týkajících se následného studia na vysoké škole a pobytu v České republice. Studenti mají možnost využít zajištěného ubytování v areálu studentských kolejí společně s českými vysokoškolskými studenty. Výuka probíhá v učebnách naší školy v centru Prahy.

Cena 80 000 Kč za celý školní rok:

kurz (720 vyučovacích hodin češtiny), max. 9 studentů ve třídě;
učebnice a další materiály k výuce;
mimoškolní aktivity pořádané školou.

Ostatní náklady si studenti hradí sami (ubytování, doprava, strava, překlady a ověřování dokumentů, poplatky spojené s následným studiem a nostrifikací dokumentů, zdravotní pojištění). Pro zájemce o bakalářské a magisterské studium na českých vysokých školách zajišťujeme kurzy odborných předmětů potřebných pro přijímací zkoušky (není zahrnuto v základní ceně).