Příprava na zkoušku z češtiny pro cizince potřebnou pro získání občanství

V souvislosti s přijetím zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství zavedla Česká republika od 1. ledna 2014 doklad o znalosti českého jazyka a reálií jako nezbytnou náležitost žádosti o vydání občanství České republiky.

K získání tohoto dokladu je potřeba prokázat rozsah znalostí českého jazyka složením zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 a prokázat rozsah základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR složením zkoušky z českých reálií.

Zkouška z českého jazyka má písemnou a ústní část. Písemnou část tvoří čtení s porozuměním (50 minut), poslech s porozuměním (30 minut) a psaní (60 minut). Ústní část trvá cca 15 minut pro 2 kandidáty.

Zkouška z českých reálií je písemná, trvá 30 minut a obsahuje 30 otázek. Ověřuje vědomosti z oblasti občanského základu (každodenní život; občan, stát a právo; občan a peníze; práce a podnikání) a testuje znalost základních informací o historii, kultuře a geografii České republiky.

Ceník viz individuální a skupinové kurzy.