Kurz akademické češtiny pro studenty vysokých škol

Kurz češtiny je určen pro zahraniční studenty českých vysokých škol, kteří si potřebují osvojit zásady českého akademického psaní. Kurz je plánovaný na 12 hodin rozdělených do 4 setkání (1 setkání trvá 180 minut). Program velmi záleží na Vašem zaměření a je možné ho přizpůsobit Vašim potřebám. V obecné rovině:

1. setkání
styl a jazyk akademického textu (ústní a písemný referát, seminární práce, závěrečná práce)

2. setkání
struktura českého akademického textu, základy argumentace (české akademické fráze a konvence, okřídlená slova)

3. setkání
česká citační norma, bibliografické odkazy, citace vs. parafráze, kritéria hodnocení akademického textu

4. setkání
nejčastější chyby, kritický rozbor vlastního textu

Kurz může probíhat individuálně nebo v malé skupince do 4 studentů. Cena za kurz se odvíjí od počtu zájemců.

Počet studentů a cena za 1 studenta

4 000 Kč ve skupině 2 studentů
3 000 Kč ve skupině 3 studentů
2 500 Kč ve skupině 4 studentů

Exkluzivní individuální kurz stojí 6 000 Kč.

Skupiny se scházejí v učebnách naší školy, individuální kurz může probíhat na jiném místě v Praze podle Vašich potřeb.