Individuální kurzy a skupinové kurzy češtiny pro cizince

Chcete si osvojit základní slovní zásobu a gramatiku, která Vám umožní zvládnout běžné konverzační situace denního života? Potřebujete češtinu tematicky zaměřenou na specifickou oblast použití, v níž ji budete potřebovat (prostředí firmy, zdravotnictví, business atd.)? Hledáte doučování češtiny pro své děti, které navštěvují české školy? Nebo se připravujete na zkoušku z češtiny pro cizince? U nás učíme češtinu na jakékoliv úrovni.

Někomu více vyhovuje individuální kurz, jiný se raději učí s dalšími studenty. Naše škola Vám nabízí:

individuální kurzy připravené podle specifických potřeb studenta, přizpůsobené jeho požadavkům, studijnímu tempu a oblasti plánovaného využití jazyka;
sdílené individuální kurzy pro 2 až 3 studenty se stejnou znalostí jazyka, obdobné kurzům individuálním;
skupinové kurzy pro skupinu 4–9 studentů se stejnou znalostí jazyka a obdobnými požadavky.

Začátek, délka a intenzita kurzu, výběr výukových materiálů, příp. další požadavky studenta nebo zadavatele kurzu jsou předmětem dohody. Kurzy je možné otevřít kdykoliv během roku v případě dostatečného zájmu studentů. Výuka probíhá v prostorách naší školy, ve firmě, u studenta doma či jinde podle domluvy.